Pojam prekršajnog prava

Prekršajno pravo je skup pravnih propisa kojima se određuje koja se ponašanja smatraju prekšajima, utvrđuju opšta pravila o odgovornosti za prekršaje, uslovi za izricanje prekršajnih sankcija, vrste tih sankcija, nadležnost i postupak za utvrđivanje odgovornosti za učinjene prekršaje i izricanje prekršajnih sankcija, kao i pravila o njihovom izvšenju.

Read more

Nelson Mandela – Prvi crni predsednik Južnoafričke Republike

Nelson Mandla (1918-2013) postao je međunarodni simbol borbe za oslobođenje Južne Afrike od aparthejda i prvi crnački predsednik. Vodeća figura u grupi boraca za građanska prava Afričkog nacionalnog konresa, proveo je 27 godina u zatvoru pre nego što je 1990. godine oslobođen, pošto se F. V. de Klerk povinovao međunarodnom pritisku i pristao da stavi tačku na aparthejd.

Read more