Duvanski dim odnosi ljudske živote

Statistički podaci pokazuju da u Srbiji duvanske proizvode konzumira 40% muškaraca i jedna trećina osoba ženskog pola. Na svetskom nivou gotovo pet miliona ljudi umre u toku samo jedne godine od bolesti koje su direktna ili indirektna posledica pušenja cigareta i konzumiranja drugih duvanskih proizvoda. U Srbiji se ova brojka kreće oko petnaest hiljada. Procena je da će u naredenim godinama ova cifra rasti ukoliko se nešto značajno ne preduzme po tom pitanju.

Šta sve sadrži duvanski dim?

Duvanski dim sadrži oko pet hiljada različitih hemijskih supstanci koje vrlo nepovoljno deluju na zdravlje pušača i ljudi u njegovoj okolini. Za mnoge od njih je i naučno dokazano da su izazivači kancerogenih oboljenja. Neka od jedinjenja sadržana u duvanskom dimu su i katran, benzen, amonijak, ugljenmonoksid, formaldehid, toluen. Ova jedinjenja vode poreklo iz samog lista duvana, iz aditiva koji se dodaju ili nastaju pri procecu prerade duvana do forme i sastava koji se nalazi u duvanskoj cigareti.

Duvanski dim je uzročnik malignih bolesti

Pušenje duvanskih cigareta itekako doprinosi sve većem broju obolelih od malignih bolesti. Statistika pokazuje da su gotovo sve osobe obolele od karcinoma pluća strastveni pušači. Kod pušača je veoma čest i rak usne duplje. Gotovo polovina žena obolelih od raka mokraćne bešike su pušači. Pored malignih oboljenja duvanski dima je uzričnik i drugih bolesti, moždanog udara, hroničnih plućnih bolesti, infarkta. Nažalost praksa pokazuje da veliki broj trudnica nastavlja da puši u trudnoći što se vrlo negativno odražava na zdravlje novorođenčeta. Procenat urođenih anomalija kod ovakve dece je mnogo veći negi kod onih čije su majke nepušači.

Pasivno pušenje šteti isto koliko i aktivno pušenje

Osim pušača negativne uticaje duvanskog dima osećaju i nepušači. Pasivno pušenje utiče jako štetno na zdravlje nepušača. Koncentracija štetnih sastojaka u dimu koji dolazi do osoba koje ne puše je nešto manja nego njihova koncentracija u dimu koji pušač uvlaći u pluća, ali je njegovo dejstvo podjednako negativno kao i kod aktivnog pušenja. Zahvaljujući zakonu o zabrani pušenja na javnim mestima osobe koje ne puše su donekle zaštićene od duvanskog dima, ali ipak ostaje problem u domovima gde nepušači žive se osobama koje konzumiraju duvanske proizvode. Ovaj problem je moguće prevazići prelaskom na pušenje elektronske cigarete čiji dim ne šteti ljudima u okolini pušača. Njenim pušenjem nastaje aromatizovana vodena para i ona ne stvara efekat pasivnog pušenja.

Elektronska cigareta Vam može pomoći pri odvikavanju od duvana

Elektronska cigareta funkcioniše na taj način što se uključivanjem baterije zagreva nikotinska tečnost u tanku koja se potom raspršivačem prevodi u fine čestice vodene pare, odnosno dima koji uvlaći pušač. Nikotinska tečnost u tanku se sestoji od biljnog glicerola ili propilen-glikola, arome i nikotina. Koncentraciju nikotina i aromu određuje pušač. Poželjno je po pelasku na elektronsku cigaretu primenjivati punjenje gde je koncentracija nikotina maksimalna, a potom postepeno prelaziti na punjenje sa manjom koncentracijom nikotina. To je najlakši način da se ostave duvanske cigarete. Postoji punjenje sa nikotinskom tečnošću koja ne sadrži nikotin i elektronsku cigaretu sa ovim punjenjem možete nastaviti da pušite i kada se rešite nikotinske zavisnosti. Ova cigareta nema štetnog dejstva na zdravlje pušača.