E-poslovanje – pitanje opstanka

Poduzetnički centar Omega u suradnji s udrugom Mreža Telemah i kompanijom E-Commerce započeo je u ponedjeljak, 10. siječnja, seriju predavanja za mlade poduzetnike Karlovačke županije. U uvodnom predavanju o prednostima i nedostacima e-poslovanja govorila je Jagoda Radojčić, predsjednica Centra. Prema njenim riječima, elektroničko poslovanje podrazumijeva sustav mjera i aktivnosti usmjerenih na izvršavanje svih elemenata poslovnih aktivnosti ekonomskog procesa elektroničkim putem, odnosno stvaranje dodatnih vrijednosti koristeći se ICT tehnologijama, proces razmjene dobara, usluga i informacija online, aktivnosti ekonomskog procesa koje se obavljaju elektroničkim putem, obuhvaća sve oblike poslovnih transakcija ili razmjena informacija koje se izvode korištenjem ICT-a uključujući i e-trgovanje dobrima i uslugama. Radojčić je naglasila kako su temeljne prednosti e–poslovanja činjenice da ono može poboljšanim marketingom povećati prodaju, kao i veličinu prodajnog programa te smanjiti troškove vezane za upite kupca, e-poslovanje proširuje tržište poslovanja i time povećava različite mogućnosti kupovine, kupcima su informacije o proizvodima i uslugama dostupne 24 sata dnevno sedam dana u tjednu, omogućen je veći izbor proizvoda po manjoj cijeni, smanjeni su transakcijski troškovi, povećana praktičnost i prilagodljivost, te brza isporuka, a olakšana je razmjene podataka među subjektima poslovanja. Po njenim riječima, ključni nedostaci e–poslovanja su otežana zaštita podataka od neovlaštenog pristupa i promjena, zaštite autorskih prava, slabija je zaštita privatnosti pojedinaca (moguća je i krađa identiteta), olakšan je neovlašteni pristup podacima, ograničena je propusnost mreže, a među nedostatke treba ubrojiti i ljudski faktor (otpor uvođenju tehnologija, nedovoljna educiranost), kulturološke i zakonske poteškoće, neki proizvodi se ne mogu kupovati na ovaj način budući da nisu prikladni za e-poslovanje, dodatna je poteškoća kod pronalaženja osoblja (tehnički osposobljenih djelatnika), prebrza izmjena tehnologije te potreba stalnog ulaganja te velika konkurencija.

U svom osvrtu na zakonsku regulativu e-poslovanja, Jagoda Radojčić je naglasila kako je Zakonom o elektroničkoj trgovini i Zakonom o zaštiti potrošača regulirano e-poslovanje u cjelini te njegovi dijelovi: e-transakcije i e-trgovanje. Zakon o elektroničkom novcu, Zakon o elektroničkim financijama i Zakon o porezu na e-dobit i e-dohodak reguliraju e-financije, e-porez i e-novac. Za e-privatnost i zaštitu podataka skrbe se Zakon o zaštiti osobnih podataka i Zakon o telekomunikacijama u dijelu koji se odnosi na prikupljanje i zadržavanje ili na distribuciju osobnih podataka. Zakon o telekomunikacijama u dijelu koji se odnosi na zaštitu imena internetskih domena. Zakon o zaštiti intelektualnog vlasništva i Zakon o elektroničkim medijima reguliraju e-intelektualno vlasništvo i e-autorsko pravo. Zakon o informacijskoj sigurnosti, Zakon o sprječavanju e-kriminala te skup posebnih mjera i pravilnika reguliraju e-sigurnost poslovanja u e-okruženju. Definiranjem pravnog okvira koji podržava e-poslovanje državne uprave mogu mnogo učiniti za razvoj kompanija prema poslovnoj izvrsnosti.

Radojčić je rekla kako polaznu osnovu elektroničkog poslovanja čine zakonska regulativa, telekomunikacijska mreža, korištenje Interneta, tehničke norme te konačno obrazovani kadrovi. Evidentno je da je zakonski okvir samo jedan u nizu dijelova koji tek u međudjelovanju mogu pokrenuti pravo elektroničko poslovanje. Pored zakonske regulative, potrebno je prilagoditi i druga područja (telekomunikacije), reorganizirati informacijske sustave u tvrtkama, dodatno educirati sudionike za ovaj vid poslovanja i za tehničke norme, posebice onoga dijela koji se odnosi na strukturu dokumenata u elektroničkom poslovanju (narudžbenica, otpremnica, faktura, doznaka i druge).

Glavni ciljevi strategije razvitka e-poslovanja, rekla je Jagoda Radojčić, su uspostaviti infrastrukturu razvoja javnog znanja o elektroničkom poslovanju, podići izdvajanja za znanost i tehnologiju, uspostaviti sustav savjetodavne potpore za malo i srednje poduzetništvo, pokrenuti sustav za oznaku kvalitete u elektroničkom poslovanju, osposobiti nacionalne institucije za usvajanje elektroničkog poslovanja, usvojiti modele, standarde, norme i specifikacije poslovnih zahtjeva, poslovnih procesa i poslovnih dokumenata u elektroničkom poslovanju. „Za nekoliko godina, ukoliko Hrvatska do tada ipak bude primljena u članstvo EU, pitanje e-poslovanja postat će, bez pretjerivanja – pitanje opstanka“, naglasila je završavajući svoje predavanje Jagoda Radojčić.

One thought on “E-poslovanje – pitanje opstanka

Comments are closed.