E-račun Megatrend Redok donosi korisnicima značajne uštede

Hrvatska tvrtka Megatrend Redok, inače najmlađa članica Megatrend grupacije, u okviru svojih razvojnih projekata za posredovanje u razmjeni elektronskih dokumenata razvila je projekt e-Računa. Riječ je o projektu koji je u potpunosti usuglašen sa smjernicama EU koji osim značajnog sniženja troškova donosi korisnicima cijeli niz komparativnih prednosti u odnosu na klasične račune: sigurnu e-arhivu, bržu komunikaciju, potpunu kontrolu statusa računa, brojne koristi za financijski menadžment, siguran elektronički proces te značajnu dobit na strani produktivnosti i kvalitete.

Prema službenim podacima Uprave za trgovinu i unutrašnje tržište je temeljem usporednih podataka za Dansku i Hrvatsku, procjene očekivanih ušteda samo uvođenjem e-računa u javnom sektoru kreću od 40 do 54 milijuna eura godišnje, dok se temeljem podataka iz studije uštede od uvođenja elektroničkog računa u gospodarstvu procjenjuju na 850 milijuna eura godišnje. Uvođenjem e-računa očekuju se značajne uštede u vremenu i financijskim sredstvima te je kao takav značajan i kao moguća antirecesijska mjera. Naime, e-račun je najraširenija elektronička isprava u svijetu te ima središnju ulogu za razvitak elektroničkog poslovanja.

Rješenja Megatrend Redok e-Računa omogućavaju inkorporiranje klasičnih računa u sustav e-Računa jer omogućavaju na isti način ostvarenje procesa odobravanja svih ulaznih računa, bez obzira da li su zaprimljeni u elektronskom ili papirnatom obliku. Račune primljene u papirnatom obliku skeniranjem se pretvaraju u digitalni PDF oblik, a podatke iz njih izvući u OCR procesu. Svi ostali procesi odobravanja računa jednaki su gornjem opisu za e-račun.

Više informacija možete pronaći na http://www.redok.hr