Efikasne metode za ostavljanje cigareta

Odvikavanje od pušenja je dugotrajan i mukotrpan proces. Često, ostavljanje cigareta praćeno je neuspesima i ponovnom vraćanju duvanu. Ipak, upornost i poverenje u najbliže dovodi do zagarantovanog uspeha. Takođe, osim na svoju čvrstu volju i pomoć ukućana, danas se pušači mogu osloniti i na nekoliko efikasnih metoda i pomagala koji odvikavanje od cigareta čine daleko lakšim.

Prevencija pušenja

O prevenciji u našem zdravstvu se govori jako puno, a rezultati na žalost nisu previše ohrabrujući. Uloga izabranog lekara bi trebala da bude daleko veća u sprečavanju i prevenciji od štetnih i neželjenih ponašanja i navika, kakvi su alkoholizam ili pušenje. Naime, adekvatna preventivna zaštita može dovesti do smanjenja broja pušaša a samim tim i do drastičnog smanjenja bolesti izazvanih ovom vrstom zavisnosti. Svakako, ukoliko ste mladi i pušite relativno kratko vreme, pomoć lekara opšte prakse biće vam sasvim dovoljna za blagovremeni prekid sa pušenjem.

Savetovalište

Mnogima će pomisao na psihijatra ili psihologa delovati zastrašujuće. U našoj kulturi, i dalje, asistenciju psihijatra ili psihologa vezujemo za poremećaje ponašanja koji nam izgledaju daleko ozbiljniji od problema sa pušenjem. Ipak, baš kao i u slučaju alkohola ili narkotika, i kod odvikavanja od cigareta, metode koje se primenjuju u specijalizovanim savetovalištoma veoma su efikasne i donose trajne rezultate. Najčešća metoda koja se koristi u procesu odvikavanja od pušenja je kognitivno bihejvioristička koja utiče na promenu razmišljanja o samom činu pušenja i duvanu i koja veoma uspešno oslobađa od napetosti koju prekid pušenja izaziva.

kako ostaviti cigarete

 

Elektronske cigarete

Istraživanja pokazuju da elektronske cigarete pomažu u odvikavanju od pušenja, bolje od ostalih metoda, a pritom je i njihova cena pristupačnija od običnih. U mnogim zemljama Evropske Unije, doktori preporučuju korišćenje elektronskih cigareta onim pušačima koji imaju dugogodišnji pušački staž i kod kojih je proces odvikavanja od pušenja složeniji i često povezan sa mogućim posledicama po zdravlje. Neki od najboljih proizvođača elektronskih cigareta od relativno nedavno su prisutni i na našem tržištu.

Pomoć nutricioniste

Zavisnost od duvana, pored mnogih drugih uzroka, može dolaziti i od nedostatka neurotransmitera. Nikotin međutim sprečava mozak pušača da proizvede dovoljno neurotransmitera što od pušenja čini začarani krug. Pravilna ishrana koja dovodi do balansa neurotransmitera može pomoći u smanjenju i konačnom odvikavanju od pušenja. Ova dijeta, koja svakako mora biti propisana od strane nutricioniste, zasniva se na unošenju citrusnog voća i vitamina B, C i E, kao i na unošenju one hrane koja sadrži magnezijum i Omega 3 masne kiseline.