Ekspresionistička pjesma o konjima i Hrvoju Dumančiću, ekspertu za konje i kiparu

Jednog će dana
Oh jednog će dana
Nad piramidom mrtvih domobrana
Sve relevantne konje u hrvatskom kiparstvu
Klesati On
Hrvoje Dumančić, stručnjak za konje
Recimo:
Ban na konju
(a konja isklesao On, Hrvoje Dumančić)
Ili
Stari Hrvati dolaze u Hrvatsku
A sve konje na kojima dolaze
Od prvog do posljednjeg
Isklesao
Hrvoje Dumančić, konjanik
Ili pak zamislimo
Sveti Juraj ubija aždaju
Dijete majčicu pita
O majko, majko ljuvena
Tko je napravio figuru konja
A ona mu kaže
Sine moj hrvatski
Takve konjeke može u svijetu isklesati samo jedan čovjek
Hrvoje Dumančić