Iz EU smo uzeli 186 milijuna eura, a mogli smo 858 milijuna, kako do tih novaca? Pročitajte…

Iako je tek sa 2013.godinom, Republika Hrvatska, stekla status države članice EU. Republika Hrvatska služila se različitim programima financijskih sredstava EU i prije (CARDS, ISPA, SAPARD i PHARE ) te postigla neočekivano visoku uspještnost, dok je od posljednjeg predpristupnog programa ( IPA ) svakako podbacila. Sada kao državi članici, i nama kao građanima EU, na raspolaganju su nam mnoge mogućnosti za dobivanje EU sredstava u okviru strukturnih fondova i kohezijskog fonda.

Tri su oblika u kojima se predviđena financijska sredstva mogu dobiti:

  1. Bespovratna sredstva(dodjela sredstava po principu potpore; obavezno sufinanciranje- uglavnom po principu 85:15, gdje 85% sredstava ide iz EU fondova)
  2. Zajmovi( dodjela sredstava za projekte u privatnom i javnom sektoru, općinama te malim i srednjim poduzećima)
  3. Garancije(dodjela sredstava za projekte u bankarskom sektoru,  lizing kompanijama, financijskim institucijama te malim i srednjim poduzećima)

Valja napomenuti da je EU najveći donator financijskih sredstava na globalnoj razini. Raspolaže sa više od 100 programa i podprograma dostupnih hrvatskim organizacijama  unutar kojih se objavljuje više od 200 natječaja godišnje. Zašto ih ne iskoristiti!?

Zainteresirane pravne osobe mogu si priskrbiti EU sredstva putem pravovremene prijave na natječaj za dodjelu financijskih potpora koji objavljuju institucije EU ( na http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/find-your-area možete izabrati svoje područje te vidjeti pozive na natječaj unutar svake grane).  Na navedenim natječajima potrebno je dostaviti zamišljenu ideju u obliku prijedloga za projekt koja odgovara zadanim ciljevima i uvjetima natjčaja. Mogućnosti financiranja prihvaćenih ideja variraju od 10% do 100%, u iznosima od 500€ do više milijuna €.

Tko se sve može prijaviti na natječaj?

Na raspisane EU natječaje mogu se prijaviti sve vrste organizacija iz javnog  i privatnog sektora, ali i građani pojedinci i njihove inicijative. Trenutni program HORIZON 2020 je program usredotočen na postignuće inovativnih proizvoda i usluga s ciljem otvaranja novih poslovnih mogućnosti što bi omogućilo da se i život ljudima mijenja na bolje. Program se koncentrira na društvenim izazovima sa kojima se društvo susreće svaki dan poput zdravlja, čiste energije itd. Za taj program namjenjeno je gotovo 80 milijardi € za razdoblje 2014.-2020. , s kojim bi se trebalo odgovoriti na ekonomsku krizu i pomoći ulaganju u nova radna mjesta i jačati rast.

 

7 koraka do projektnog prijedloga:

  1. Identifikacija područja u programu H2020 (http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/find-your-area)
  2. Pronalazak poziva na natječaj na:  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.1./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.2./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.3./0/1/1&SpecificProgrammeLevel
  3.  Provjera o dostupnosti potrebnih mehanizama financiranja
  4. Formiranje kvalitetnog konzorcija
  5. Upoznavanje konzorcija sa relevantnim dokumentima i smjernicama s kojima će se suočiti
  6. Izrada cjelovitog prijedloga nakon proučavanja Vodiča za prijavitelje
  7. Podnošenje prijedloga Europskoj komisiji

Imaš ideju? Pogledaj na ovim stranicama i napravi promjenu:

–        http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020

–       http://www.obzor2020.hr/

–       http://www.mobilnost.hr/index.php?id=811