Kako otvoriti offshore kompaniju

Termin offshore nije precizno definisan jer bukvalni prevod znači, da osoba koja je korisnik termina, investira bilo gde van mesta na kom se trenutno nalazi.

Vlasnik bira kao sedište za svoj offshore biznis onu jurisdikciju koja nudi poslovanje sa što nižom poreskom stopom. Poželjno je ako je moguće da poreska stopa bude nulta, ako to nije izvodljivo uzimanja se ona najbliža nultoj. Jurisdikcije sa niskom poreskom stopom imaju svoj naziv a to je “poreski rajevi”. U ovu grupu najčešće spadaju daleke tropske zemlje kao što su Seychelles, Panama, Dubai I tako dalje.

Daćemo primer Hong Konga. Ukoliko na toj teritoriji vlasnik ne izvršava nikakve aktivnosti a samim tim nema ostvarenja profita, kompanija neće biti poreski obavezana I moći će da posluje na toj teritoriji bez ikakvog odbijanja.

Offshore kompanija poseduje tri karakteristke. Prva karakteristika je da bi trebalo da bude registrovana kao entitet u oblasti nadležnoj za osnivanje. Druga karakteristika je da  prebivalište osnivača mora biti izvan teritorije gde se kompanija osniva. I treća karakteristika je da je kompanija dužna da vrši svoje transakcije van nadležnosti osnivanja.

Laički gledano termin offshore se prevodi kao pogodna poreska efikasnost. To je najveći razlog zbog kojeg se investitori odlučuju da ulože u otvaranje kompanije u nekoj od dalekih zemalja.

Pre nego što odlučite gde ćete otvoriti svoju offshore komapniju neophodno je da vidite da li odabrana zemlja poseduje zadovoljavajuće faktore. Faktori koje zemlja u kojoj se kompanija otvara mora imati su:  pouzdano sredstvo komuniciranja, politička kao I ekonomska stabilnost, dobra reputacija I usavršeni poslovni zakoni.

Prilikom davanja naziva kompaniji se savetuje da to uradi osnivač. Preporučuje se da se dostave dva naziva. Redosled nije bitan od vas zavisi kako želite. Nakon dostavljenog predloga za naziv kompanije, u registru se proverava da li je neki od naslova dostupan, ako jeste dodeljuje se kompaniji. Ukoliko su oba ponudjena naziva zauzeta biće vam ponuđeni neki od alternativnih naziva koje možete dodeliti nazivu vaše kompanije.

Kompaniju nije nužno otvarati I osnivati od početka. Postoje takozvane Shelf kompanije I one su već osnovane. Agenti koji su formirali korporativnu jedinicu kao što je Shelf kompanija, drže kompaniju dok ne pronađu odgovarajućeg kupca. Kupovina Shelf kompanije ima svoje prednosti kao što je ušteda vremena prilikom osnivanja i dobijanje potrebnih dozvola.