Karakteristike Alarmnih Sistema

Savremeno doba donelo je niz tehničkih i tehnolokih dostignuća koji su nam omogućili da lakše zadovoljimo iskonsku potrebu za sticanjem dobara i time obezbedimo lagodniji i komforniji život za svoje porodice i sebe. Ipak, potreba da se zaštiti sve ono što nam je vredno i bitno nije se menjala još od davnih dana, naprotiv, novo vreme je donelo još veću potrebu da se sačuvaju sva ona dobra koja mogu biti predmet ugrožavanja od strane drugih lica. Promenio se način na koji to možemo učiniti ,u smislu mnogo savremenijih i pouzdanijih sistema zaštite.

Svakako, jedan od najboljih i najpouzdanijih načina tehničke zaštite objekata jeste alarmni sistem. On ima višenamensku upotrebu, može se instalirati u cilju sprečavanja provala, požara pa čak i poplava. Nalaze svoju primenu i u kućama, manjim objektima pa do velikih prostora poput fabrika, hala itd. Da bi se dobili najbolji rezultati,tj.najveci nivo zaštite, važna je instalacija kompletnog alarmnog sistema koji se sastoji iz šest delova i to: 

  1.     alarmne centrale;
  2.     tastature;
  3.     telefonskog modula;
  4.     senzora;
  5.     sirene (unutrašnja i spoljna); 
  6.     napajanje (baterije i akumulator za punjenje)

Alarmna centrala predstavlja osnovnu jedinicu i putem nje se ostvaruje veza između svih komponenti. U zavisnosti od  toga koliki je objekat u pitanju i broj ulaza na centrali je različit kako bi se postigla odgovarajuća zaštita. U ponudi su centrale sa 4,8,16,32 i 128 ulaza. Osim po broju ulaza, modeli centrala se razlikuju i po broju zona, raznim dodacima i kvalitetu.

Tastatura ima funkciju kontrolnog panel centra.Preko se nje se,putem šifre,vrši aktivacija ili deaktivacija alarmnog sistema. Pored toga, ima ulogu u programiranju alarmnog sistema kao i druge značajne operacije.

Telefonski modul takođe predstavlja važnu kariku za kvalitetno funkcionisanje alarmnog sistema zaštite. Putem njega se vrši komuniciranje između centrale i telefonske linije. U momentu aktivacije alarma, modul obavlja funkciju javljača, tj. na prethodno memorisane brojeve šalje dojavu o aktiviranju alarma.

Uloga koju obavljaju senzori je u tome da zabeleže svaku povredu prostora koji je u polju zaštite alarmnim sistemom. On te informacije „doprema“ do centrale koja ih dalje prosleđuje putem modula do memorisanih brojeva ili monitoring centru. Postoje senzori koji detektuju pokrete, dim, lom stakla itd..

Sirene se dele na spoljašnje i unutrašnje. One proizvode zvuk visoke frekvencije (preko 120db) u trenutku kada je povređen prostor koji obezbeđuje alarmni sistem. Za spoljnu sirenu je neophodno da ima rezervno napajanje (akumulatorsku bateriju) za slučaj prekida u napajanju električnom energijom.

Još jedna podela alarmnih sistema je na bežične i žičane. Prednost bežičnih sistema je u tome što se njihovom ugradnjom ne remeti izgled objekata koji su već izgrađeni ili ne postoji mogućnost ugradnje žičanog sistema. Ono što mu se ističe kao mana je njegova cena koja je veća od žičanog sistema.

Pored očigledne namene ovog vida zaštite svojih dobara,alarmni sistem ima važnu ulogu u psihološkom smislu, kako za korisnike koji žele da zaštite svoju imovinu, tako i za lica od kojih potiču stetna delovanja po istu.

Obezbedite vase prostorije, bilo da su one poslovne ili one u kojima zivite.Obezbedite sigurnost Vama i vasim najmilijima. Kvalitetni alarmni sistemi predstavljaju prvu prepreku provalnicima i stoga vecina njih odustaje od svojih namera.