Knjigovodstvene agencije i knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvo  predstavlja jako važnu funkicju jednog preduzeća odnosno pravnog subjekta. Osnovna funkcija knjigovodstva jeste beleženje odnosno knjiženje svih vrsta poslovnih promena koje su se dogodile u proteklom periodu.Promene koje se evidentiraju ili beleže jesu prodaja,kupovina,prihodi i rashodi od strane poslovnog subjekta.Osoba zadužena za sprovođenje poslova knjiženja naziva se knjigiđa.

Velike kompanije imaju sopstvenu funkicju u preduzeću koja se bavi knjigovodstvom.Za razliku od njih, manja preduzeća imaju tu mogućnost da svoje poslovne knjige,odnosno njihovo vođenje povere nekoj agenciji čija je specijalnost knjigovodstvo.Dakle vlasnik jednog preduzeća može se odlučiti za eksternu uslugu vođenja poslovnih knjiga a zauzvrat agenciji plaća određenu nadoknadu.Agencije nude širok spektar usluga.U daljem tekstu predstavićemo neke od njih. Cene knjigovodstvenih usluga najčešće zavise od izbora samih usluga iz spektra, te od veličine firme i obima poslovanja.

 

Knjigovodstvene usluge

Podelićemo usluge na dve grupe.Prvu čine standardne knjigovodstvene usluge, dok drugu grupu sačinjavaju posebne knjigovodstvene usluge.

Pre nego što navedemo koje sve usluge spadaju u okviru ovih grupa,osvrnućemo se na još nekoliko stvari.Prvi korak prilikom angažovanja agencije koja se bavi knjigovodstvenim uslugama podrazumeva da klijent mora biti svestan da mora biti dostupan agenciji,odnosno da je mora redovno i precizno informisati o svim detaljima koji agenciju interesuju.Mora se unapred definisati i postupak razmene dokumetacije izmedju klijenta i agencije.Neki optimalan rok za dostavu dokumentacije je 2 do 3 dana od datuma nastanka poslovne promene.

U okviru standardnih, agencije nude usluge kao što su:

 1. Izrada kalkulacija za  maloprodaju i veleprodaju
 2. Knjiženje kalkulacija za maloprodaju i veleprodaju
 3. Izrada KEPU knjige
 4. Izrada platnog prometa
 5. Blagajna
 6. Vodjenje knjige ulaznih i izlaznih faktura
 7. Obračuni PDV-a
 8. Obračuni plata i doprinosa
 9. Popisi, amortizacija i vrednovanje osnovnih sredstava
 10. Pravljenje završnog obračuna
 11. Pravljenje periodičnih izveštaja

U okviru paketa posebnih knjigovodstvenih usluga,agencije nude analitička evidencije salda, konta, listinge otvorenih stavki, analize poslovanja,Izrade predloga racionalizacije postupaka povezanih sa računovodstvom, potom vođenje računovodstva po jedinicama i projektima, ocene boniteta kupaca,izrade poslovnih planova i studije izvodljivosti,pripreme izveštaja i dokumentacije za dobijanje kredita i pozajmica,finansijske analize i racio pokazatelje,procene vrednosti preduzeća i opreme,sudska finansijska veštačenja.