Komunikacijske vještine

Uspješna komunikacija je prenošenje poruke drugim ljudima jasno i nedvosmisleno. To je također i informacija o primitku obavijesti koje drugi ljudi šalju prema nama, sa što manje izobličenja.

Pri tome uključuje napor oba pošiljatelja poruke odnosno primatelja. A to je proces koji može biti ispunjen s greškom, s porukama ispunjnenih nejasnoćama, odnosno pogrešno upućene od strane pošiljatelja ili pogrešno protumačene od strane primatelja. Kada se to ne otkrije, može uzrokovati strašnu zbunjenost, da cjelokupni trud bude uzaludan, ali i uzrok propuštenih prilika. U stvari komunikacija je jedino uspješna kada su pošiljatelj informacije i primatelj na isti način shvatili informaciju, kao rezultat komunikaciju. Rekli bismo, kada se razumiju.

Prenoseći uspješno svoje poruke, možete znati i da ste uspješno prenijeli i svoje misli i ideje. No kada to ne uspijete, odnosno kada poruka koju ste poslali ne odražava vaše misli i ideje, tada informacija uzrokuje raspad komunikacije i stvara zapreke koje stoje na putu ostvarenja vaših ciljeva – osobnih i profesionalnih.

Stalna istraživanja koja provode različiti instituti, sveučilišta, ali i kompanije, potvrđuju činjenicu da dobre komunikacijske vještine, uključujući pisane i usmene, kao i sposobnost za rad s drugim ljudima, su glavni čimbenik koji pridonosi uspjehu na poslu.

Iako se sve veća važnost stavlja na komunikacijske vještine, mnogi pojedinci i dalje imaju isti problem, ne mog prenijeti svoje misli i ideje učinkovito, da li u verbalnom ili pisanom obliku. Ta nemogućnost ga čini potpuno nekonkurentnim da bi se natjecao na neko novo radno mjesto, odnosno stoji mu na putu napredovanja u karijeri.

Biti u mogućnosti komunicirati djelotvorno, je doista nužno ukoliko želite imati uspješnu karijeri, odnosno biti uspješni u svom poslu. Da biste to mogli, morate i sami razumjeti svoju poruku, informaciju koju šaljete svojoj publici, odnosno svom sugovorniku, i naravno, kako taj isti sugovornik percipira tu poruku. Ništa manje nije važno ni razumjeti okolnosti u kojima swe odvija vaša komunikacija, u kakvoj se situaciji nalazite kao i kulturne okolnosti. Nije isto na šalteru banke komunicirati sa osobom iz javnog života, koja u pravilu želi da bude prepoznata, ili sa umirovljenikom koji dolazi skoro svakodnevno na šalter, i koji također želi da bude prepoznat, ali koji želi i dio svog neobveznog razgovora.

Ili na šalteru stanice za tehnički pregled vozila, vlasnik skupocjenog vozila će očekivati da prokomentirate njegovog ‘’ljubimca’’, dok istovremeno vozač koji je došao sa starijim vozilom to ne očekuje od vas.

Komunikacijski kanal – uklanjanje zapreka

Problem s komunikacijom može nastati u svakoj fazi komunikacijskog procesa. U dijagramu koji prikazuje faze komunikacije vidi se složenost nizgled tako jednostavnog procesa. I u svakoj prikazanoj fazi može nastati problem koji će dovesti do nesporazuma, pa i mogućeg verbalnog sukoba.

Mi smo uvijek izvor informacije, i moramo znati zašto želimo komunicirati, i što želimo iskomunicirati. Ali isto tako moramo znati, i biti sigurni da informacije koje želimo prenijeti su korisne i precizne.

Poruka je uvijek informacija koju želimo u određenom obliku prenijeti kanalom komuniakcije.

Kada je riječ o obliku u procesu prijenosa informacije, trebamo znati na koji način želimo informaciju prenijeti da bi bila razumljiva na drugom kraju – u prijemu. Vaš uspjeh u odabiru pravog oblika ovisi i dijelom o sposobnosti da se informacija prenese jasno i jednostavno, ali i da se predvidi i eliminira mogući izvor nesporazuma (npr. određene zablude za pojedina pitanja, kulturološke razlike, predrasude, itd.).

Ključni element za razumijevanje ovog dijela komunikacije je da dobro poznajemo svoje korisnike usluga, njihove navike, zahtjeve, pa i želje.

Znamo da se poruke i informacije prenose različitim kanalima; verbalnim kanalima (sastanci licem u lice, telefonskim razgovorom, videokonferencije), zatim pisanim kanalima (pisma, e-pošta, dopisi, izvješća).

Različiti kanali imaju različite prednosti i slabosti. Npr. nije preporučljivo verbalnim kanalima davati duge informacije, popise obveza, složene upute, itd.

Razumijevanje primljene poruke je posebno važno, i predstavlja značajnu vještinu. Za kvalitetno razumijevanje poruke ponekad uključuje i uzimanje više vremena, npr. da pažljivo pročitamo poruku, ili da aktivno slušamo (o čemu će biti posebno poglavlje). I kao što može biti nesporazum u pogrešnom odašiljanju poruke, krivom izboru oblika informacije, tako može nastati nesporazum i kod samog razumijevanja poruke koju primamo. To je posebno slučaj kada osoba koja prima poruku nema dovoljno znanja o području iz kojeg prima poruku. Npr. ako nemamo tehničkog znanja o vozilu, informacija koju nam daje stručna osoba u nekom servisu nama će biti potpuno nerazumljiva, odnosno ako je mi dajemo kao stručna osoba stranci koja je smao vozač, teško da će osoba to razumjeti koliko god mi mislili da smo bili susretljivi i točni.

O sličnim temama više možete saznati na www.savjetovanje.blogspot.com