Nekoliko stvari koje niste znali o prevodiocima

Prevodioci su osobe sa stručnim lingvističkim sposobnostima da prevedu strani jezik u maternji i obrnuto u različitim oblastima. Prevod sa jednog jezika na drugi može biti veoma komplikovan i u nekim oblastima traži posebno znanje iz predmetne oblasti i zato su stručni prevodioci veoma traženi u celom svetu.

 • S. Jeromi je preveo Bibliju na latinski u 4. veku. Njegov prevod, koji se zove Vulgata, je bio službeni katolički.
 • Prema UNESCO-a Index Translationum, najviše prevedenih knjiga su od autora fantastike – Agata Kristi, Žil Vern i William Shakespeare.
 • Najviše prevođena knjiga je Biblija, uz Pinokija na drugom mestu.
 • Reč ‘translate’ potiče od latinske reči za “za prelazak s jednog mesta na drugo”.
 • Najčešće prevedeni jezici na druge su engleski jezik, francuski, nemački, ruski i talijanski.
 • Tolstojev originalni tekst za “Rat i mir” na ruskom i francuskom jeziku sadrži oko 460.000 reči. Engleski prevod ima oko 560.000 reči.
 • “Poezija je ono što se izgubi u prevodu,” Robert Frost (1874-1963).

U najveće žive poliglote ubraja se Ziad Fazah Liberijac koji govori ukupno 59 jezika. Giuseppe C2aspar Mezzofanti, rodjen 1774. godine, pričao je u svoje vreme 78 jezika. Arapski učitelj iz desetogveka Al-Farabi pričao je 70 jezika, a Nemac Hans Conon von der Gabelentz, rodjen 1807. godine, je objavio gramatike za 80 različitih svetskih jezika. Ipak najveći rekord među poliglotama sigurno drži John Bowring, bivši guverner Hong Konga koji je razumeo čak 200 različitih jezika, a mogao ih je s lakoćom pričati više od 100.

Na svetu postoji više od 2700 jezika i preko 7000 dijalekata.
 •  Najteži jezik za učenje je baskijski jezik
 •  Svi piloti na međunarodnim letovima za komunikaciju koriste engleski jezik
 •  Somalija je jedina afrička zemlja u kojoj svi govore istim, somalijskim jezikom
 •  Zvanični jezik neke zemlje je jezik kojim se služi vlada
 •  Na afričkom kontinentu se govori više od hiljadu jezika
 •  Najduža reč na svetu sadrži 189 830 slovnih znakova i označava ime proteina “titin”, a izgovoren je na engleskom jeziku, a najduža priznata reč na engleskom jeziku po Oksfordskom rečniku je “pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis”.

Visokokfalifikovani lingvisti i imaju iskustvo i stručnost u upravljanju višejezičnih projekata bilo koje vrste. Jezička lektura je sastavni deo posla prevodioca i odnosi na uklanjanje pravopisnih i gramatičkih grešaka, a tekst se ujedno prilagodjava duhu jezika na koji se prevodi. Profesionalni prevodi vrhunskih prevodilaca zaduženi su za prevode poslovnih dokumenata,  ličnih dokumenata građana, raznih stručnih tekstova iz područja prava, elektrotehnike, prava, ekonomije i medicine i iz mnogih drugih oblasti. Razumevanje nekog jezika i kulture je veoma bitan faktor u poslovima prevođenja.

Prevodilačke usluge

Agencija za prevođenje i sudsko tumačenje koristi isključivo prevodilačke usluge prevodilaca specijalizovanih za odredjena područja kao što su finansije, bankarstvo, pravo, tehnika, medicina, itd. Ujedno se radi i lektura teksta. Prevodilac usaglašava tekst s duhom jezika na koji je preveden tako da se dobije najviši kvalitet prevoda.  Odnosi na prevođenje opšteg teksta, stručnog teksta, medicinskog teksta, tehničkog teksta, prevodjenje knjiga, internet stranica, filmova, prevodjenje ličnih dokumenata sa overom sudskih prevodilaca, sudskih tumača ili bez overe, itd. Diplomirani lingvisti moraju biti iskusni profesionalci koji svojim iskustvom garantuju da će sadržaj koji se prevodi biti jasno, brzo i precizno preveden uz savršeno poznavanje različitih terminologija.