Osnovni elementi prezentacije

Publika

Pripremiti se za prezentaciju, između ostalog, podrazumeva i znati broj učesnika koji će biti na predavanju, sastav, odnosno profil publike i upoznatost publike sa temom prezentacije. Predavanje se mora prilagoditi osobenostima publike, tj. njihovom znanju, iskustvu, interesovanju i ostalo. Najbolje je početi od objašnjavanja osnovnih pojmova ako slušaoci nisu upoznati sa osnovama teme o kojoj predajete. Ukoliko pak slušaoci poznaju materiju, podsetite ih na definicije i osnovne pojmove postavljanjem pitanja.

Kada posedujete dovoljno informacija o auditorijumu, morate se staviti u njihovu ulogu jer kako će proći prezentacija zavisi i od toga u kojoj ste se meri stavili i ulogu slušalaca. Na primer, ako predajete svojim poznanicima ili kolegama, slobodno možete biti manje formalni.

Vreme

Vreme podrazumeva termin predavanja i trajanje predavanja. Predavanje morate početi na vreme. Kašnjenje predstavlja neprofesionalan i neozbiljan početak i takođe, stvara negativan prvi utisak o predavaču i organizaciji. Bitna informacija koju morate imati je koliko će predavanje trajati i da li ste jedini predavač ili ne. Koliko god vremena da vam je na raspolaganju, najbitnije je efektivno iskoristiti to vreme. To znači da biste se trebali držati jednostavne formule da 80-85% vremena treba posvetiti glavnim aspektima prezentacije, a preostalih 15-20% vremena treba raspodeliti na uvodni deo i donošenje zaključaka.

Prostor

Od prostora dosta zavisi kako će predavanje biti realizovano. Prostor sačinjavaju oblik i veličina prostora, uređenje prostora, razmeštaj sedišta, akustičnost, rasveta i osvetljenje, temperatura i tehnička pomagala. Za predavača je poželjno da se upozna sa prostorom u kojem će držati prezentaciju. Poželjno je da ako je u prilici, provežba na tom mestu. Što se tiče tehničkih pomagala, bitno je da li su postavljena sva sredstva koja su neophodna, da li rade i da li su ispravno raspoređena. Razmeštajem sedišta i tehničke opreme treba pružiti udoban smeštaj posetiocima, kao i nesmetano kretanje predavača. Svi bi trebali da vide predavača i slajdove i svi bi trebali da čuju šta govori predavač tokom prezentacije.

Za manje auditorijume, do 25 ljudi, preporučuje se tzv. „U“ oblik razmeštaja sedišta, a za veće grupe, preko 25 ljudi, klasičan oblik razmeštaja. Što se tiče rasvete i osvetljenja, najbolje je prirodno osvetljenje.

Dodatno vam savetujemo da posetite prostoriju za prezentaciju bar dan ranije i ponovo bar pola sata pre početka predavanja, proverite vidljivost i akustičnost sedeći na raznim mestima u prostoriji i da nastojite prilagoditi se okruženju (razmeštaju, osvetljenju, temperaturi, ventilaciji).

Vizuelna sredstva

Vizuelna sredstva doprinose većoj pažnji i većem uključivanju publike u prezentaciju, kao i lakšem razumevanju i usvajanju podataka.

Power Point je najkorišćenije sredstvo za akademske prezentacije. Može se koristiti i sa drugim pomagalima, kao što su: tabla za prezentaciju (tzv. flip chart), video zapis (video clip), prateći odštampani materijali (handouts) i dr. Uz pomoć vizuelnih sredstava, pojačaćete upečatljivost Power Point prezentacije. Treba znati da su vizuelna sredstva ipak samo pomoćna sredstva i da predavač treba da dominira prezentacijom, a ne tehnička pomagala. Osim toga, upotreba sredstava za prezentaciju treba da upotpuni prezentaciju. Ona ne treba da bude posebni aspekt. Pritom, ne koristite određena vizuelna sredstva samo zato što ih svi koriste i jer su moderna i atraktivna. Koristite sredstva koja odgovaraju vašoj poruci i situaciji (raspoloživom prostoru, vremenu, auditorijumu). Pripremite se za slučaj da neka sredstva mogu biti neispravna.

Predavač

Dobrog predavača karakterišu osobine kao što su integritet, znanje, govorničke sposobnosti, samouverenost i smirenost. Predavač treba da pokaže entuzijazam i da izgleda prijateljski, da bude ljubazan, da ako poznaje publiku, oslovljava slušaoce imenom pri pojedinačnom obraćanju, da pažljivo sluša ono što mu publika govori, da prilagođava svoj stil slušaocima, da podstiče diskusiju. Što se tiče stvari koje je potrebno izbegavati, treba istaći da se trebaju izbegavati duga objašnjenja, propovedi, hvalisanje, arogantnost i korišćenje žargona. Predavač u adekvatnoj meri treba da unese svoje emocije. Dobra prezentacija je ona koja inspiriše, izaziva, uzbuđuje, zabavlja i “pokreće” publiku. Zato slobodno možete ispoljavati svoje emocije prema temi o kojoj govorite. Ali budite umereni.

Power Point prezentacija
Power Point prezentacija