Pasivni pušači obezbedili kraj za elektronske cigarete?

Pojavom elektronskih cigareta na našem tržištu desio se proboj te robe. Domaće zakonodavstvo ne prepoznaje elektronske cigarete kao duvanski proizvod, pa nema standardne kontrole. Takođe, u kafićima i na javnim mestima gde je zabranjeno pušenje još uvek nisu zabranjene i elektronske cigarete, na osnovu istog zakonskog neprepoznavanja. Ipak, sve više kafića i javnih ustanova ograničenju pušenja dodaje i elektronske cigarete iako one nisu klinički potvrđene ni kao bezopasne ni kao opasne.

Elektronske cigarete sastoje se od tri dela: filtera sa rezervoarom, raspršivača i baterije. Unutar filtera je rezervoar koji sadrži posebnu tečnost sastavljenu od hemikalije sa nikotinom koja isparava na temperaturi koju proizvodi baterija. Raspršivač dovodi isparenje do kraja filtera i tada korisnik može da povuče „dim“. Nije reč o pravom dimu, već o isparenju te tečnosti. Zanimljivo je da tečnost ne može da isparava dok korisnik ne počne da vuče vazduh iz filtera, tako da je dimljenje elektronske cigarete nemoguće. Ako se dim desi u stanju mirovanja, verovatno se nešto zapalilo. Elektronske cigarete zbog zagrevanja tanka sa tečnošću treba malo da stoje pre nego što budu spremne za upotrebu i, kao što je već rečeno, ne treba da dime. Jedini dim jeste isparenje koje korisnik unese u sebe kada povuče (usisa) vazduh iz filtera. Šta se dešava sa isparenjem kada korisnik izdahne taj vazduh?

Pasivno pušenje i elektronske cigarete

Para se izmenjenavraća u okolinu. Isparenje sa nikotinskim česticama ulazi u pluća, gde se upija deo nikotina, a vruća para sa ostatkom čestica iz tanka i otpadnim materijama iz pluća dospevaju u životnu sredinu drugih živih bića. Zato elektronske cigarete aktivno ugrožavaju pasivne pušače. Nije dovoljno samo da se spreči da cigareta dimi na piksli dok stoji i čeka da je neko uzme da povuče dim, već treba zaustaviti i raspršivanje dima koji korisnici elektronske cigarete izdišu. Isparenje jeste drugačije nego dim, ali zagađuje okolinu i zagađuje čist vazduh nepušačima, biljkama i životinjama. Ako ste učinili sebi nešto dobro za zdravlje i prestali da pušite duvanske cigarete, potrudite se da manje ugrožavate druge tako što ćete među nepušačima u zatvorenom prostoru izdisati toksične materije. Neka istraživanja pokazuju da elektronske cigarete takođe mogu da izazovu rak pluća i drugih disajnih organa, ali da su bolje od duvanskih jer manje toksina nastaje pri paljenju, pa je manji rizik za oboljevanje (ali rizik ipak postoji). Ako se to posmatra sa strane nepušača, toksične materije koje nisu sami poželeli da unesu svejedno su brojne i nepotrebne. I verovatno ćete im ipak „smrdeti“ dok pušite elektronske cigarete umesto običnih.

Pokrenuta je inicijativa pred Evropskom komisijom da elektronske cigarete dobiju status medicinskog sredstva protiv duvanske zavisnosti, što bi značilo veću kontrolu tih proizvoda, a bilo bi moguće i prostorno (i vremenski) ograničiti njihovu upotrebu. Slične inicijative postoje i kod nas, pošto neki kafići i javne institucije poput bolnica, laboratorija i ambulanti već zabranjuju elektronske cigarete. Ako ste prešli na elektronske cigarete da se odviknete od duvana, odviknite se pre nego što zabrana za njih postane opštevažeća. Ako ste počeli da koristite elektronske cigarete samo da biste pušili tamo gde je zabranjeno, pronađite nove alternative i najbolje bi bilo da te elektronske cigarete upotrebite za odvikavanje od duvana.

One thought on “Pasivni pušači obezbedili kraj za elektronske cigarete?

Comments are closed.