Postavljanje halogenih sijalica

Imali ste halogenu sijalicu koja se nije najbolje pokazala, često je dolazilo do pregorevanja ili nije postignuto zadovoljavajuće osvetljenje uz nju? Vreme je da je zamenite za kvalitetniji model koji garantuje dosta sati besprekidnog rada i jako dobro i kvalitetno osvetljenje.Uz kvalitetniju sijalicu potrebno je postaviti i drugačije kvalitetnije kontakte preko kojih se vrši napajanje el. energijom.

Kod posebnog tipa rozetne koja služi za držanje halogene sijalice  predviđeno je da se sijalica menja sa zadnje strane. To je obično slučaj kod plakara ili odgledala u kupatilu. Kod spuštenih plafona koriste se drugi tipovi i moguće je vađenje sijalice i sa prednje strane.

Na zadnjoj strani smešteni su provodnici ( nula i faza ) i opruge koje služe za pridržavanje sijalice. Pre nego se počne sa demontažom potrebno je isključiti određeni osigurač. Kada se opruge oslobode izvadi se sijalica.

Nakon toga se uz prosto povlačenje razdvaja sijalica od konektora preko kojeg dolazi do napajanja el. energijom. Šrafovi se otpuste na luster klemi kako bi moglo da dođe do skidanja konektora. Ukoliko su dovoljno otpušteni mogu se jednostavno izvući. Provodnike treba zategnuti na novom konektoru a kako su razmešteni provodnici u ovom slučaju nije toliko važno.

Da bi se halogena sijalica pravilno postavila u novi konektor potrebno je kontakte sa sijalice smestiti tačno u rupe konektora. Nakon spuštanja potrebno je da se sijalica blago zarotira u smeru kazaljke na satu.

Završna faza – Halogena sijalica je u svom ležištu i učvršćena uz pomoć opruga. Nakon toga jedino preostalo je uključianje osigurača i provera ispravnosti i rada halogene sijalice.

Halogena sijalica vrlo često pored jakog i kvalitetnog osvetljenja služi kao detalj ili ukras u mnogim prostorijama. Tako na primer se može ugraditi u kupatilu iznad ogledala, u kuhinji ispod kuhinjskih elemenata i sl. Vrlo jednostavno se postavlja i mogu se naći različitih dimenzija što je još lakše prilikom uklapanja u određeni prostor.