Povećavanje svesnosti o ljudskim pravima u Ukrajini

Prema izveštajima organizacije koje prate ljudska prava u Ukrajini situacija ljudskih prava se pogoršava. Pripadnici Kijevske misije Sajentoške crkve zbog toga su povećali svoje aktivnosti na polju obrazovanja i pokrenuli inicijativu o povećanju svesnosti o ljudskim pravama.

Grupa sajentologa u Ukrajini preuzeo je na sebe zadatak da će u svojoj državi širiti ljudska prava i da će pobrinuti za širu edukaciju.

U krugovima organizacija koje posmatraju ljudska prava Ukrajina koji je ranije bili jako cenjen, u posleđnjih nekoliko godina organizacije kao Freedom House, Human Rights Watch i Amnesty International su ga stavili u vatrenoj liniji zbog erozije takvih osnovnih prava kao pravo na slobodu okupljanja ili kao pravo na slobodu izražavanja. Ovima su se priključili i tvrdnje o lošim postupanju sa zatvorenicima kao i o njihovim mučenjima.

Zbog kršenja osnovnih prava i slobode pripadnici Kijevske misije Sajentološke crkve na sebe su preuzeli zadatak da će povećati svesnost o ljudskim pravima i da će edukovati đake, prosvetne radnike i službenike na ENS-ov Opštu Deklaraciju o Ljudskim pravima.

yhri-ukrainegroup-shot

Korišćenjem obrazovnih materijala Zajeno za Ljudska prava i Mladi za Ljudska prava Međunarodna organizacija, Sajentolozi iz Ukrajine organizuju priredbe na ulicama, edukuju đake, pedagoge, državne službenike i pripadnike organa za borbu protiv kriminala. U poslednje dve godine grupa je održala više od 100 predavanja o ljudskim pravima za više hiljada učenika u oko 50 škola i fakulteta. Ovako su omogućili da obrazovanje o ljudskim pravima bude pristupan u državnim obrazovnim ustanovama.

Sajentolozi na pet kontinentu zajedno sa državnim organima i civilnim organizacijama rade na tome da uvode ENS-ovu Opšta Deklaracija o Ljudskim pravima koja je napisan 1948 godine i prvi je dokumenat o ljudskim pravima na svetu i da ona bude što šire poznata.

L. Ron Habard, osnivač Sajentologije je napisao sledeće: „Ljudska prava treba da budu stvarnost, ne treba na njih gledati kao idealistički san”, Sajentološka vera se zasniva na principima ljudskih prava. Sajentolški kodeks poziva svakog člana vere da „podržava humanitarne nastojanja na području ljudskih prava”.

Međunarodna Sajentološka Crkva je izdao novi bilten pod nazivom: Sajentologija: Kako pomagati? – Zajedno za Ljudska Prava: Ostvarivanje ljudskih prava širom sveta da ovako zadovoljava rastuću potrebu za informacijama o vezi ljudskim pravima. Saznajte više, posetite webstranicu: www.scientology.org