Promjene valute u Hrvatskoj u dvadesetom stoljeću

1892.
Od 1892. godine u čitavoj Austro-ugarskoj monarhiji priznavala se jedinstvena valuta – kruna koja se dijelila na 100 halera (filira)

1918.
Nakon raspada Austro-ugarske monarhije u Hrvatskoj kolaju žigosane novčanice Austro-ugarske banke i srpski dinari, a pojedini gradovi i općine tiskaju vlastiti novac: krune, filire i dinare

1919.
Uveden je dinar, s podjelom na 100 para, kao sredstvo plaćanja na cijelom teritoriju Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Novac se mijenjao u omjeru 1 dinar = 4 krune.

1941.
Uvedena je kuna, s podjelom na 100 banica kao sredstvo plaćanja na teritoriju Nezavisne države Hrvatske. Novac se mijenjao u omjeru 1 kuna = 1 dinar.

1945.
Uveden je dinar (1 dinar = 100 para) kao sredstvo plaćanja na teritoriju Demokratske Federativne Jugoslavije. Novac se mijenjao u omjeru 7 dinara = 1000 kuna.

1966.
Dinar FNRJ je denominiram za 2 decimalna mjesta. 1 novi dinar je vrijedio 100 starih dinara.

1990.
Dinar SFRJ je denominiram za 4 decimalna mjesta. 1 konvertibilni dinar je vrijedio 10.000 novih dinara.

1991.
Uveden je hrvatski dinar kao privremeno sredstvo plaćanja na teritoriju Republike Hrvatske. Novac se mijenjao u omjeru 1 hrvatski dinar = 1 jugoslavenski dinar, uz zaokruživanje: do 50 para = 0; preko 50 para = 1 HRD.

1992.
Na okupiranim područjima je u optjecaju bio “krajinski dinar”.

1994.
Na okupiranim područjima je umjesto “krajinskog dinara” uveden dinar Savezne republike Jugoslavije. Novčanice “krajinskog dinara” nije bilo moguće zamijeniti za jugo dinare.
Uvedene su kuna i lipa kao sredstvo plaćanja na teritoriju Republike Hrvatske. Novac se mijenjao u omjeru 1 kuna = 1000 hrvatskih dinara uz zanemarivanje treće decimale.

1997.
Posljednja okupirana područja integrirana u monetarni sustav Republike Hrvatske 8.12.1997. Te je i na tim područjima uvedena kuna. Novac se mijenjao u omjeru 1 kuna = 1 dinar.

Detaljnije podatke o povijesti hrvatskog novca možete pronaći na Hrvatskom numizmatičkom portalu.