Zaštita na radu kao bitan čimbenik sigurnosti

Važnost zdravlja i sigurnosti na radu ne može biti pretjerana. Poslodavac ima i moralnu i pravnu obvezu osigurati da njegovi zaposlenici rade u siguranom i zdravom okruženju kao što mora osigurati i zaštitu svojih klijenata, odnosno kupaca. To bi trebalo biti na pameti svakom poslodavcu jer zaštita na radu je jako bitna za svih.

Moralno jedan radnik ne bi trebao biti prisiljen raditi u okruženju gdje je njegova dobrobit u opasnosti. Zaštita je vrlo bitna jer se tako osigurava sigurnost i zdravlje tijekom radnog vremena, a ta zaštita na radu naravno utječe i na bolji poslovni uspjeh radnika. Bolesne i ozlijeđene radnike poslovanje može dovesti do pada proizvodnje i naknadnog gubitka profita.

Moralna pitanja stavimo malo sada na stranu jer postoje strogi zakoni i propisi koji uređuju sigurnost i zaštitu na radu i svaki poslodavac treba toga biti svijestan, te svakom radniku treba pružiti zaštitu koju on s moralne strane zaslužuje, a naravno propisana je zakonom. Zato postoje mnoge tvrtke koje nude usluge zaštite i sigurnosti na poslu, ili tijekom nekakvog rada. Njih se može naravno pronaći preko internet tražilica. Ali također je potrebno malo više provesti za računalom te pronaći kvalitetnu i dobru tvrtku koja pruža takve usluge za zaštitu zaposlenika. Usluge takvih tvrtki nisu skupe i može si ih priuštiti svaki poslodavac, odnosno po svim zakonima bi morao.

Potreba za zaštitom na radu danas je veoma tražena jer se danas rade opasni poslovi pod život za koje je potrebna dobra skrb i sigurnost. Bez obzira na to što je tehnologija uznapredovala i dalje nam je kao radnicima potrebna ovakva zaštita. Ona sa sobom nosi ne samo fizičku sigurnost, već i psihološku, tehničku, zdravstvenu, pravnu zaštitu. Bilo bi dobro kada bi svaki poslodavac zaštitio svog radnika na poslu, ali nažalost to nije tako u današnje vrijeme na svim poslovima. Svakog radnika bi se trebalo osigurati od povreda na radu, te mu preko tvrtke omogućiti pravu i kvalitetnu zdravstvenu skrb. Što se tiče pravne sigurnosti, svaki radnik ima pravo na žalbu ako se prema njemu poslodavac ne ponaša korektno prema zakonima koji su propisani i koje treba poštovati.

Poslodavac prilikom zaštite na radu treba poduzeti ovakve korake:

* Držati radno mjesto adekvatno ventilirano

* Održavati ugodnu temperaturu

* Omogućiti dostatnu rasvjetu

* Osigurati dobar standard čistoće

* Držati svu opremu u dobrom radnom stanju

* Skloniti stvari na sigurno i prikladno mjesto

* Provjeriti jesu li sve staze, ceste sigurne za koristiti

* Osigurati prostorije koje su dovoljno velike da bi se omogućilo lakše kretanje

* Osigurati čistu pitku vodu i objekate (wc i prva pomoć)

* Zaštititi ljude od pada, klizanja

* Zaštititi ljude od opasnih tvari – npr.  opasnih kemikalija

* Dopustiti zaposlenicima odgovarajuću  pauzu i odmor na radnom mjestu

Ako ste svjedoci nesigurnog rada na poslu, zapravo pripadajućem radnom mjestu, imate dužnost prema sebi i svojim radnim kolegama podići tužbu na svog poslodavca. Imate pravo na takvu tužbu bez otkaza ili podvrgavanja bilo kojem drugom obliku nepovoljnog djelovanja (kao što su otpremnine). Nadalje, možete odbiti izvršenje naloga ako vjerujete da su vaše zdravlje i sigurnost ugroženi.  Ovo sve naravno znaju tvrtke koje pružaju takav oblik zaštite na radu. Radnici su im najbitniji i njihova sigurnost također, ali isto tako bitna im je i zaštita kupaca ili poslovnih partnera neke tvrtke koja pruža ovakvu ili sličnu zaštitu.

Što ako ste pretrpjeli ozljede?

Alternativno, možda ste već pretrpjeli ozljede zbog lošeg zdravstvenog stanja i sigurnosnih uvjeta na poslu. U tom slučaju, morate tražiti stručno pravni savjet. To je zato što vaš poslodavac ima obvezu i brigu paziti na vaše zdravlje, sigurnost i dobrobit, dok ste na poslu. Ako postoji neuspjeh u činjenju ovoga onda je vaš poslodavac prekršio ovu zakonsku odgovornost, a vi bi mogli biti u pravu i napraviti zahtjev za osobne ozlijede pomoću tvrtki za zaštitu radnika. Ako budete uspješni, mogli biste dobiti naknadu za bol i patnju koju ste doživjeli, kao i financijske troškove koje ste izgubili.

Prema svemu ovome zaštita na radu je vrlo bitan čimbenik kojeg bi svatko trebao imati, a poslodavci bi trebali voditi računa o tome na poslu i priuštiti svakom zaposleniku, a i na primjer kupcu ono što im zakonom pripada. Ako se svi toga pridržavamo, u kasnijoj budućnosti nećemo imati problema i neugodnosti na poslu.