Zašto je e poslovanje toliko dobro?

Što će vam e-račun ukoliko i dalje radite na stari način – poslovna klasika: računalo kao pisaća mašina, telefon i telefax. Sada kad možete slati e-račune mislite da radite prema najsavršenijiim i svjetskim ekonomijama najprihvatljivijim poslovnim modelima – e-poslovnim modelima u B2B, B2C, B2G, C2C, G2C ili nekim drugim sektorima. E-varate.se! A varaju vas oni koji vam uporno prodaju stabla pod šibice.

Elektronsko poslovanje je puno više od mogućnosti slanja i primanja elektronskog računa, koji je važan alat jednog dijela e-poslovanja koje se zove e-trgovanje (e-commerce).

E-poslovanje je poslovna filozofija, način poslovanja koji u sebi može sadržavati najmanje jedan e-poslovni model od za sada postojećih i u svijetu korištenih osam.

Ti e-poslovni modeli su:

1. e-poslovni model ‘Direktno klijentima’

2. e-poslovni model ‘Pružatelj potpune usluge’

3. e-poslovni model ‘Globalna virtualna korporacija’

4. e-poslovni model Posrednici – ‘Portali, Virtualni pretraživači – Agenti, eAukcije, Skupljači i analizatori informacija, razni drugi Intermedijatori – posrednici između kompanija i kljenata’

5. e-poslovni model ‘Zajednička infrastruktura’

6. e-poslovni model ‘Virtualna zajednica’

7. e-poslovni model ‘Integrator mrežnih vrijednosti’

8. e-poslovni model ‘Pružatelj sadržaja’

Svaki od navedenih modela ima svoj poseban način organiziranja poslovanja tvrtke te na sebi specifičan način transformira način poslovanja tvrtke koja se odlučila koristiti takvim modelom. Da bi se omogućila stvarna e-poslovna klima potrebno je reorganizirati način poslovanja tvrtki i to kroz korake: prelazak s klasičnog modela ‘brick & mortar’ na prijelazni model ‘click & brick’ a potom u čisti ‘click – plug & play’ model e-poslovanja.

Za navedeno nije dostatno pokrenuti korištenje e-računa nego pokrenuti mozak i prihvatiti znanja ljudi koji o ovoj gospodarskoj grani znaju puno, žele je razvijati i prenositi u realnu ekonomiju.

Elektronski račun, izraz je koji već duže vrijeme raznim ’stručnim’ osobama postaje izuzetno važan kada se tvrtkama i građanima RH želi objasniti što se sve (ne) čini nebi li se pokrenuo sustav elektronskog poslovanja, na koji se ti isti ’stručnjaci’ tako pompozno pozivaju.

Postavljaju se teze, pišu se dokumenti, razvijaju strategije elektronskog poslovanja u RH, a u središtu ostvarenja svakog takvog plana nalazi se, kakva li čuda – elektronski račun, alfa i omega svakog razmatranja e-poslovanja u lijepoj našoj.

Neutralan promatrač lako će, na osnovi pažnje koja se poklanja tom fenomenu, logično zaključiti da e-račun ima arhetipsku važnost za razvoj hrvatskog gospodarstva, iako je onima učenima jasno da e-račun nije ništa drugo doli važan alat u modelima e-poslovanja. On, vrlo jasno, donosi određene uštede gospodarstvu i građanima, ali njegovo korištenje ne pretpostavlja ono najvažnije, a to je da ste počeli poslovati načinom e-poslovanja. E-račun je jedan od alata koji se koristi za rad unutar modela e-poslovanja jer kada govorimo isključivo o e-računu onda govorimo i o e-trgovanju (e-commerce), dijelu e-poslovanja u kojemu se e-račun najviše koristi. Za e-poslovanje bitni su načini upravljanja organizacijskim procesima rada tvrtke – dakle reorganizacija poslovnog modela gdje je e-račun nusprodukt izvršene prodajne ili kupovne transakcije.