Finansijska institucija kao katalizator razvoja finansijskih tržišta

Finansijska tržišta su fizička ili virtuelna mesta na kojima se finansijska sredstva prenose od ljudi koji imaju višak raspoloživih sredstava i ne znaju kako da ih plasiraju, ka ljudima koji imaju manjak sredstava ali ideju kako da to urade. Naravno, sredstva se ne prenose direktno, već tu ulogu preuzimaju finansijski posrednici. Sve ovo dovodi do veće ekonomske efikasnosti. Aktivnosti na ovim tržištima takođe imaju direktan učinak na bogatstvo pojedinaca, preduzeća i ponašanje potrošača kao i na ukupan rezultat i blagostanje cele privrede.

Read more