Hidraulika

HidraulikaHidraulika je grana mašinstva koja se bavi prenošenjem sila putem tečnih medija. Preko pritiska u tečnosti prenose se sile, bezirajući na jednostavnoj jednačini: p = F/A , pri čemu: p = pritisak, F = sila i A = površina na koju pritisak djeluje.

Savremena poljoprivredna tehnika ne može da se zamisli bez velikog broja različitih gasova i tečnosti koji se koriste u radu mašina ili uređaja (vazduh, voda, ulje za podmazivanje, hidraulično ulje, gorivo…) ili se pak pomoću mašina obavlja neka tehnološka operacija sa fluidima (voda, vazduh, zaštitna sredstva, đubrivo, mleko, osoka…). Zbog ove činjenice potrebno je poznavanje dela fizike u kome se proučavaju tečnosti i gasove.

Hidraulika je deo mehanike fluida koja se bavi nestišljivim fluidima. Šta to znači? Nestišljivi fluid je idealizovani fluid, koji ima takvu osobinu da mu se ne menja zapremina pod dejstvom spoljnih sila. Takvi fluidi u prirodi ne postoje. Međutim, najveći broj slučajeva u praksi je takav da se zapremina fluida ne menja u značajnijoj meri. To se odnosi na skoro sve slučajeve tečnih fluida u mašinama i uređajima. Kada su gasovi u pitanju, takođe se praksi najčešće javljaju slučajevi kada su promene pritiska male, tako da se uz malu grešku može smatrati da se njihova zapremina, praktično, ne menja. Iako reč ‘hidraulika’ potiče iz grčkog jezika (hidro – voda), ovaj istorijski naziv je ostao da važi bez obzira što se u savremenoj mehanici fluida odnosi i na tečnosti i na gasove.

Treba istaći da savremene poljoprivredne mašne i uređaji skoro uvek imaju u sebi ili oko sebe fluide koji su bitni za rad. Naprimer, dizel motor je nezamisliv bez sledećih fluida: gorivo, ulje za podmazivanje, rashladna tečnost, vazduh, ulje u filteru za vazduh i produkti sagorevanja.

Veliki značaj fluida nameće potrebu da inženjeri poljoprivrede poznaju osnovne zakonitosti hidraulike zbog boljeg razumevanja rada poljoprivredne tehnike.

Posetite nas na Hidraulika za vise informacija.